Skrócony program kursu:

1. Ogólne zapoznanie z platformami e-learningowymi i Moodle

2. Zakładanie kursu: elementy statyczne i dynamiczne

3. Administracja użytkownikami: zapisy na kurs, komunikacja nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń

4. Dziennik ocen i własne kategorie ocen

Skrócony program kursu:

 1. Instalacja Moodle na serwerze lokalnym oraz zewnętrznym
  1. Przypisanie do domeny (konfiguracja plików)
  2. Ustawienia baz danych
  3. Zmiana kodowania znaków
 2. Nawigacja po platformie
  1. Ustawienia strony głównej
  2. Customizacja platformy
 3. Administracja użytkownikami
  1. Grupy, kohorty
  2. Personalizacja kont
  3. Globalne i lokalne role użytkowników
 4. Atomy kursu
  1. Głosowanie, lekcja (jedno- i wielowątkowa), warsztaty, zadania, baz danych, forum
  2. Quizy i pytania
 5. Instalacja dodatkowych wtyczek
 6. Nowe typy pytań
  1. Hot Potatoes
  2. "Złap i upuść na tekst"
  3. "Złap i upuść na obrazek"
  4. "Zakreśl obszar markerem"