Skrócony plan zajęć:

 1. Arytmetyka
  1. Liczby naturalne
  2. Działania na liczbach naturalnych
  3. Liczby całkowite
  4. Liczby wymierne: ułamki zwykłe i dziesiętne
  5. Elementy algebry i wyrażenia algebraiczne
 2. Geometria
  1. Kąty: rodzaje, własności
  2. Wielokąty, koła, okręgi

Kurs online będzie dotyczył wspomagania treści nowej podstawy programowej za pomocą wizualizacji wykonanych w programie GeoGebra nauczania matematyki w szkole podstawowej.