Skrócony plan zajęć:

  1. Arytmetyka
    1. Liczby naturalne
    2. Działania na liczbach naturalnych
    3. Liczby całkowite
    4. Liczby wymierne: ułamki zwykłe i dziesiętne
    5. Elementy algebry i wyrażenia algebraiczne
  2. Geometria
    1. Kąty: rodzaje, własności
    2. Wielokąty, koła, okręgi

Kurs online będzie dotyczył wspomagania treści nowej podstawy programowej za pomocą wizualizacji wykonanych w programie GeoGebra nauczania matematyki w szkole podstawowej.