Generator Egzaminów Online mieści w sobie zbiór autorskich zadań opracowanych pod kątem sprawdzianu umiejętności na podstawie ostatnich edycji egzaminu przeprowadzanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
Jeden egzamin (w formie testowej) zawiera 60 zadań, na wykonanie których przyznaje egzaminowanemu 60 minut.

Zakres tematyczny Generatora obejmuje:
- sylogizmy na dwie i trzy przesłanki (na symbolach oraz w kontekście),
- relacje liczbowe na dwie, trzy i więcej przesłanek (na symbolach oraz w kontekście),
- relacje na zbiorach na dwie, trzy i więcej przesłanek (na symbolach; kontekst nie występuje),
- rachunek zadań na jedną, dwie i trzy przesłanki (na symbolach oraz w kontekście),
- analogie słowne,
- analogie obrazkowe,
- matryce obrazkowe (na wzór tzw. matryc Ravena)Generator Egzaminów Online umożliwia:
- nabywanie umiejętności poprzez rozwiązywanie testów,
- utrwalanie nabytych uprzednio umiejętności,
- powtarzanie materiału bez konieczności sięgania do notatek, skryptów, czy książek dzięki zamieszczanym krótkim komentarzom do każdego zadania ukazującym się po rozwiązaniu całego testu,
- sprawdzenie tempa rozwiązywania zadań na czas,
- ocenę przyrostu niezbędnych umiejętności,
- zaznaczanie zadań trudniejszych i powrót do nich po teście.


Dla uczestników kursów stacjonarnych dostęp jest bezpłatny.
Dla osób nieuczestniczących w kursie stacjonarnym dostęp jest płatny poprzez system PayPal i wynosi 25 zł.
Dostęp nie jest ograniczony czasowo, lecz obowiązuje limit dwóch podejść.
Możliwość podglądu wyników (oraz zadań na teście) nie jest ograniczona czasowo.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących płatności znajduje się tutaj.