W tej części znajdują się zestawy zadań:

- analogie słowne (werbalne),
- matryce obrazkowe (wzorowane na matrycach Ravena),
- analogie obrazkowe (rozbudowane o nietypowe reguły w stosunku do matryc obrazkowych, opracowane na podstawie wystandaryzowanych testów psychologicznych)

Dla uczestników kursów stacjonarnych dostęp jest bezpłatny i dostępny na okres 24 miesięcy.
Dla osób nieuczestniczących w kursie stacjonarnym dostęp jest płatny poprzez system PayPal i kosztuje 50 zł. Okres dostępności to 12 miesięcy.